Clone Wars 2

A calculated risk
Laskelmoitu riski

Choose what is right, not what is easy.
Valitse oikea tie, älä sitä tietä, joka on helpompi.

You know each other?
Tunnetteko toisenne?

Why do you ask for my opinion? You never do things my way.
Miksi kysyt mielipidettäni? Et koskaan tee niin kuin ehdotan.

Courage makes heroes, but trust builds friendship.
Rohkeus luo sankareita, mutta luottamus rakentaa ystävyyden.

whilst the jefi struggle to fight a war on many fronts.
samalla kun jedit taistelevat monella rintamalla.

A wise leader knows when to follow.
Viisas johtaja tietää, milloin noudattaa ohjeita.

If you ignore the past, you jeopardise the future.
Vaarannat tulevan, jos jätät menneen huomiotta.

Fear not for the future, weep not for the past.
Unohda katumus, muuten elämä menee ohi.

In war, truth is the first casualty.
Sodan ensimmäinen uhri on totuus.

Searching for the truth is easy. Accepting the truth is hard.
Totuuden etsiminen on helppoa. Totuuden hyväksyminen on vaikeaa.

War on many fronts
Sotaa monella rintamalla

Good luck
Lykkyä tykö

It is quite exciting
Tämä on jännittävää

Exciting is not the word i would use
En käyttäisi sanaa jännittävä

I think terrifying is more appropriate
Kauhistuttava sopisi paremmin

I learnt it from you
Opin sen sinulta

See you inside
Nähdään sisällä

You’ve done a wonderful job leading the effort
Olet tehnyt hienoa työtä kampanjan johtajana

I am just trying to do what is right
Yritän vain toimia oikein

To victories
Voitoille

Excellent idea
Erinomainen ajatus

I have no objections
En pane vastaan

I know exactly where to start
Tiedän, mistä aloittaa